مارس 13, 2017

تاثیر سیگار بر جراحی بینی

تاثیر سیگار بر جراحی بینی تاثیر سیگار بر جراحی بینی یکی از مهم ترین و منفی ترین تاثیرات بر روی جراحی رینوپلاستی است. سیگار مقادیر زیادی نیکوتین دارد. […]