جراحی سرو گردن

جراحی سرو گردن

 درمان جراحی طیف وسیعی از بیماریها شامل ضایعات و توده های خوشخیم و بدخیم ازجمله سرطان های ناحیه سر و صورت و گردن میباشد .
شایعترین مناطقی از سر و گردن که درمان طبی و جراحی آنها در حیطه کاری یک متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر و گردن قرار دارند.
که شامل :
1-سرطانها و ضایعات پوست سرو صورت و گردن
2-توده های خوشخیم و بدخیم غده تیروییدی
3- توده های خوشخیم و بدخیم ، سنگها و بیماریهای غدد بزاقی شامل تحت فکی و بناگوشی
4 -توده های خوشخیم و بدخیم غدد لنفاوی و بافت نرم صورت و گردن
5 -توده های خوشخیم و بدخیم حلق و حنجره و مشکلات صدا
6 -توده های خوشخیم و بدخیم حفره دهان و زبان
7-توده های خوشخیم و بدخیم بینی و سینوسهای اطراف بینی 
جراحی سرو گردن

جراحی سرو گردن

جهت آشنایی بیشتر ، راجع به مهمترین آنهاتوضیحات کلی به زبان ساده در زیر آورده شده است :

غده تيروييد

در جلوي گردن و پايين تر از سيب آدم قرار گرفته است.
انواع مختلف تومورها ممكن است در غده تيروييد رشد نمايند كه اكثر آنها خوش خيم و غيرسرطاني مي باشند.
اما ساير تومورها سرطاني هستند و اين بدان معناست كه مي توانند
به بافت هاي همجوار و ساير بخش هاي بدن گسترش پيدا كنند.
از آنجا كه غده تيروييد درست در زير پوست قرار گرفته است,
تومورها غالبا به صورت ورم هايي در ناحيه گردن به نظر مي رسند كه ندول هاي تيروييدي ناميده مي شوند.
اين ندول ها ممكن است در هر سني رشدكنند
اما بيشتر در ميان بزرگسالان متداول بوده ودر يك سوم از كل افراد بروز مي نمايند.
اغلب مردم اين برجستگي ها رابه وسيله حس كردن يا مشاهده مي يابند.
گاهي نيز اين ندول ها هرگز جلب توجه نكرده و مسئله ساز نمي شود.